Polityka prywatności

Od 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO). W związku z tym dostosowaliśmy zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych do aktualnych wymagań.

1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest jest A2B K. Kleszczewski, Ł. Smoliński S.C. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 38/14, 71-004 Szczecin (NIP 955 237 97 52). Kontakt z administratorem danych osobowych: kontakt@northlane.pl.

2. Cele i podstawy prawne

Operator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

  a. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w szczególności świadczenie na rzecz klienta usług opisanych w Regulaminie (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy)

  b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny)

3. Zgłaszanie sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust 1 lit f, w tym na profilowanie Państwa danych (art. 21 RODO).

4. Prawa użytkownika

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi np. poprzez otrzymanie od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Z powyższych praw można skorzystać przesyłając wniosek na adres kontakt@northlane.pl podając wszelkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku. (art. 15,16,17 oraz 21 RODO).

Zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres odbioru i docelowy jest warunkiem wykonania usługi. Brak lub wycofanie zgody uniemożliwi zarezerwowanie terminu przejazdu i wykonanie usługi.

5. Bezpieczeństwo danych

Northlane Busser dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

  • Zabezpieczony system informatyczny (rezerwacje w formie elektronicznej)

  • Ograniczenie dostępu do danych osobom niepowołanym

  • Stworzenie panelu administracyjnego, który umożlwia dostęp do wszystkich danych o kliencie w jednym miejscu

  • Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu zapisywania, przechowywania i ewentualnego modyfikowania rezerwacji oraz jednorazowego sporządzenia trasy przejazdu.

Przechowywanie danych w naszym systemie informatycznym ułatwia rezerwację, ponieważ dane podane wcześniej są łatwiejsze do powielenia przy kolejnej rezerwacji.